Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Vår tolkning av standarder för anti-glidmotstånd

Introduktion

I de europeiska länderna har olika testmetoder använts för att utvärdera glidmotståndet hos golvbeläggningsprodukter och den vanligaste normen har varit DIN 51130: 2004-6 (en tysk nationell norm). Variationerna i de olika testmetoder och klassificeringar i de europeiska länderna gjorde det komplicerat att bedöma produkter i olika länder men också leda till förvirring och felaktiga tolkningar av betyg.
Den gemensamma europeiska standarden EN 13036–4: 2011 som beskriver glidmotståndets egenskaper är och har under en tid varit implementerad och erkänd som standard i många länder. Många hälso- och säkerhetsmyndigheter hänvisar idag till denna norm eftersom den är mer användarvänlig och resultaten är bättre och lättare att förstå än de andra normerna.
 

EN 13036–4: den europeiska standarden

Den europeiska standarden EN 13036–4: 2011 ger klassificering av glidmotstånd för alla typer av golvprodukter. Denna norm definieras av Pendulummetoden (Pendel test) för att bedöma golvets ytegenskaper under våta och torra förhållanden som bestämmer hur hal ytan är och nivån av risken för skador. Pendeltestet är en etablerad och pålitlig metod. Den mäts med hjälp av ett skjutreglage monterat i änden av en pendelarm som imiterar glidningen av ex. en fot på en yta och bestämmer ytans dynamiska friktion. Resultaten mäts på en skala i värdet PTV (Pendulum Test Value).
 

Pendulum testvärde (PTV)

Tabellen nedan är endast avsedd som en guide. Många faktorer, till exempel typ av gångaktivitet och typ av användare (som ålder och fysisk förmåga) bör också övervägas.

Det minsta glidmotståndsvärdet som bedöms vara säkert för fotgängare i allmänna utrymmen är 36 PTV i värsta möjliga förhållanden (våta).
 

Nivå av möjlig halkrisk

Gradering

Sannolikhet för att halka

Hög möjlig chans

0–24 PTV

Upp till 1 på 20

Medel möjlig chans

25–35 PTV

1 på 100 000

Låg möjlig chans

36+ PTV

1 på 1 000 000

Extremt låg möjlig chans

75+ PTV

Mindre än 1 på 1 000 000


Pendeltestmetoden är en enkel enhet som replikerar, på ett pålitligt och korrekt sätt, Friktionskoefficient (COF) för en häl på golvytor. En persons häl är den del av foten som börjar glida först i de flesta situationer där någon halkar på ett golv.

Enheten manövreras av en svängbar arm som sveper över en plan yta. Den svängande armen är monterad med en glidenhet av gummi som slår och glider över ytan på ett angivet kontaktavstånd. Armen placeras horisontellt tillsammans med en mätpekare och när den släpps, svänger den och när den slår i ytan, bromsar friktionen armen som rör sig ett visst avstånd och placerar mätpekaren på en skala.
Ju halare ytan är, desto längre kommer svängarmen att röra sig. Denna process upprepas fem gånger för att uppnå ett genomsnittligt betyg.


Vanliga tyska standarder

De tyska standarderna DIN 51130 och DIN 51097 avgör klassificering av glidmotstånd för alla golvprodukter enligt Ramp Test-metoden för att bedöma golvets ytmotstånd.

Värdena klassas på två olika sätt:

 • DIN 51130 - “R” -klassificering för skodda fötter: R9 till R13, R9 är det lägsta värdet definierat som dåligt motstånd.

 • DIN 51097 - "ABC" -klassificering för bara fötter: A till C, A är det lägsta värdet.
   

DIN 51130: Ramp-test “R” -klassning (skodda fötter)

DIN 51130 krävs ofta för interna och externa gångvägar under torra och våta förhållanden.

Klassificering

Vinkel

Friktionstal (COF)

R9

6 ° - 10 °

0,11-0,18

R10

> 10 ° - 19 °>

>0,18-0,34

R11

> 19 ° - 27 °>

>0,34-0,51

R12

> 27 ° - 35 °>

>0,51-0,70

R13

> 35 °

>0,70

 

DIN 51097: Ramp Test "ABC" -klassificering (bara fötter)

DIN 51097 krävs ofta för våtrumsgolv som badrum och simbassänger.

Klassificering

Vinkel

Friktionstal (COF)

A

12 - 17 °

0,21-0,31

B

18 ° - 23 °

0,32-0,42

C

> 24 °

>0,45Nu har vi gått igenom de olika testmetoderna var för sig men kan vi då jämföra dem?


Pendeltest- vs Ramptestmetoden

 

Pendeltestet

Ramptestet

 • Ge resultat både vått och torrt betingelser

 • Testmetoden är inte objektiv

 • Mycket använt och igenkänt i Europeiska länder och utomlands

 • Är en referens i de europeiska länderna och utomlands

 • Reproducerbar testmetod

 • Kan användas för exakt  kombination skosula / golv

 • Resultat mer omfattande och användarvänlig

 • Det är svårt att tolka ”R” -betygNedanstående tabell är bara avsedd som en guide och representerar inte en direkt korrelation mellan betyg från den tyska standarden DIN 51130 till den europeiska standarden EN 13036–4.

Testmetoderna är olika beroende på deras specifika specifikationer och värdena är inte helt jämförbara. Det här är endast en tolkning och ett försök till jämförelse.

DIN 51130R9 till R13 (Skobeklädda fötter)

EN 13036-4 Pendeltest (PTV)

Halkskydd - Sannolikhet för halkskada

(om ytan utsätts för väta)

R9

11-18 PTV

Mycket dåligt – Halkskada uppstår nästan säkert

R10

18-34 PTV

Dåligt – Halkskada uppstår troligtvis

R11

34-51 PTV

Måttligt – Halkskada kan uppstå

R12

51-70PTV

Bra – Osannolikt att halkskada uppstår

R13

70+ PTV

Extremt bra – Halkskada uppstår sällan

 

 

Källor:
Mactac Technical Bulletin 4.7
http://www.floorslip.co.uk/floor-slip-ratings.html