Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Kvalitet- & Miljöcertifiering

För att säkerställa att vi uppfyller lagkraven och fortsätter att utvecklas vad gäller kvalitet och miljö så erhöll Scandraft AB EN ISO 9001 och ISO 14001 certifiering 2008, sedan dess har interna och externa revisioner genomförts årligen för att säkerställa ständig förbättring och utveckling av vårt ledningssystem.
Vi är mycket stolta över att vara godkända enligt kvalitets- och miljöledningssystemstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Våra ansträngningar för att öka kundnöjdheten och minska vår miljöpåverkan visar sig i det mål vi sätter inom prioriterade områden, men framför allt en ständig förbättring i vårt dagliga arbete.

 

Hämta certifikat

 

Ladda ner Supplier Code of Conduct