Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Vad är Ökotex - Trygg textil

Öko-tex är en frivillig märkning av textilprodukter som visar att de inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. Eftersom man minimierar användandet av kemikalier vid tillverkningen av dessa produkter så kan man se det som en indirekt miljömärkning, även om råvarorna inte är ekologiskt framställda.

För att en produkt ska få märkas med Öko-tex-märket ska den genomgå omfattande tester och kontroller och alla dess beståndsdelar kontrolleras. Såväl tyg och tråd som knappar och dragkedjor kontrolleras noggrant. Dessutom måste företaget som distribuerar produkten vara certifierat.

Innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen, som formaldehyd, pesticider, PCB, tungmetaller och andra kemikalierester i textila produkter får inte överstiga internationellt antagna gränsvärden. Dessa gränsvärden uppdateras kontinuerligt i takt med att ny kunskap kommer inom området.

Kriterierna och högsta tillåtna värden ligger ofta i täten inom området, det vill säga de omfattar inte bara i lag förbjudna eller kontrollerade ämnen utan även andra ämnen som vetenskapligt bedömts som hälsovådliga.

Det finns några olika klasser av Öko-tex, där kraven ställs lite olika beroende på hur produkten normalt används. Ju mer kontakt med huden, desto större krav.

 

Klass 1

Textilier och textilleksaker för spädbarn och barn upp till ca 3 år. Även sängkläder och liknande som är avsett för små barn går att hitta i den här gruppen, som har de högsta kraven för godkännande. Tillbehör som innehåller formaldehyd är förbjudna. Krav på salivresistens innebär att färgämnen och tryck inte får blöda eller blekas när spädbarn suger på dem.

 

Klass 2

Textilier som vid normal användning i stor utsträckning kommer i kontakt med huden, t.ex underkläder, skjortor, blusar, sängkläder etc.

 

Klass 3

Textilier som vid normal användning inte alls eller bara till liten del kommer i kontakt med huden, t.ex jackor, rockar, foder etc.

 

Klass 4 (klass 4 är det som gäller för många av de produkter vi säljer)

Främst material avsett för "dekoration", t.ex bordsdukar, gardiner och mattor, men även textiltapeter och liknande.

 

Värt att notera

  • Det är inte bara slutkonsumenten som har glädje av frånvaron av skadliga ämnen, utan alla som är med i produktionen av slutprodukten. Det sprids inga kemikalier i lokalerna där tygerna vävs och blir tillskurna, inte heller där de sys ihop. Även lagerarbetare som hanterar produkterna slipper utsättas för risk att andas in en massa onyttigheter.

  • Det utförs oanmälda tester på produkterna även efter att de godkänts för att kontrollera att plaggen håller vad som utlovats. Allt för att konsumenten ska kunna känna sig trygg i att veta vad man köper.
    I Sverige är det bland andra företaget RISE som är certifierat för att utföra tester och godkänna enligt Öko-Tex.