Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Användarvillkor

Allmänt

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av Scandraft AB org.nr 556254–8361, (nedan benämnt som Scandraft AB eller Scandraft) som en service till bolagets intressenter.

Genom att besöka denna hemsida, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av hemsidan samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

Scandraft tillåter att du besöker bolagets hemsida via din dator/mobil enhet eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av Scandraft. Tillgång till enskilda dokument på Scandrafts hemsida kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument.

 

Syftet med hemsidan

Scandraft anser att hemsidan är en viktig länk i våra kontakter med kunder, leverantörer, anställda, affärskontakter och allmänheten i övrigt. Syftet med informationen är att ge löpande aktuell information om Scandraft, våra produkter samt vår verksamhet.

 

Användarens skyldigheter

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna hemsida på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för hemsidan.

 

Du godkänner att inte använda hemsidan för att:

sprida spam eller oönskad e-post, utge dig för att representera Scandraft eller vara någon annan, förfalska rubriker eller manipulera innehållet på hemsidan för att dölja dess ursprung, lämna falska uppgifter om din anknytning till en person eller enhet, agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda hemsidan, skicka in material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter, eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt, eller som innehåller reklam eller erbjudanden om produkter eller tjänster, eller att samla in eller spara en annan användares personuppgifter.

Alla som använder hemsidan måste följa dessa villkor.

 

Frånsägande av ansvar

Informationen på hemsidan är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Scandraft jobbar löpande för att hemsidan ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Scandraft garanterar inte att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri. Scandraft förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidan eller ta bort tillgången till den. Samtliga tips, råd och specifikationer på hemsidan är att betrakta som rådgivande. Scandraft lämnar inga garantier för uppgifternas riktighet.

Scandraft AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och priser utan förvarning.  Hållbarhetsangivelser som anges gäller oprintat material, vertikalt monterat av specialist och utan yttre påverkan. Allt som laddas ner från hemsidan, eller någon annan hemsida som du länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

 

Begränsning av ansvar

Informationen på denna hemsida tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Scandraft kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må (inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, förlorade avtal, inkomster, data, förlorad information eller produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja hemsidan eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor. Detta gäller även om Scandraft blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

 

Länkar till externa hemsidor

Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan hemsida och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. Scandraft uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar hemsidan och att läsa den eventuella policyn för varje ny hemsida.

 

Besökarintegritet och hantering av personuppgifter

Scandraft respekterar varje besökares integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av denna hemsida eller som kund till Scandraft.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på hemsidan ägs av Scandraft, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Scandraft. Hemsidan innehåller bilder som i första hand tillhör Scandraft eller samarbetspartners.

 

Jurisdiktion

Denna hemsida kontrolleras, drivs och administreras av Scandraft AB från dess kontor i Sverige. Scandraft lämnar inga utfästelser att materialet på denna hemsida är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna hemsidan i territorier där hemsidans innehåll är olagligt. Om du öppnar hemsidan utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Dessa användarvillkor styrs av svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i svensk tingsrätt.

 

Övrigt

Scandraft har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga, icke tillämpliga eller av någon anledning icke möjliga att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.

 

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss:

Scandraft AB, info@scandraft.se

 

Tack för besöket.