Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Förenklad prisbild

2024-05-03

I samband med att verksamheten inom Laser & Gravyr flyttas ifrån Signcom till Scandraft, förenklar vi prisbilden.

Sign Communication Sweden AB, har meddelat att man påbörjat det sista steget i verksamhetsövergången till Scandraft AB. Sedan tidigare kommunicerat så har affärsområdet Viscom redan helt integrerats i Scandraft AB verksamhet.
 
Det sista steget innebär att affärsområdet Laser & Gravyr nu integreras i Scandraft AB, som ett led i att hela Signcoms verksamheten nu flyttar till Scandraft AB.

I samband med att verksamheten inom Laser & Gravyr flyttas ifrån Signcom till Scandraft så passar vi även på att justerar priserna på produkterna så att det ska bli enklare för dig som kund att se priset direkt på de produkter du beställer ifrån oss.

Signcom har under flera år beräknat bruttopriser på varor inköpta i euro med en baskurs på 10,40 EUR/SEK. (Om inget annat skriftligt avtalats). Den svaga svenska kronan gör att valutatillägget blir orimligt stort i förhållande produktens pris. 

Scandraft har använt ett annat sätt för att beräkna ev. valutajusteringar, för att undvika större valutapåslag på listpriserna.

Vi ändrar därför produktpriset för att baseras på baskursen som Scandraft använder för att beräkna våra bruttopriser på varor inköpta i euro, från 10,40 till 11,50 EUR/SEK. Vi inför även en valutazon för våra kunder mellan kursen 11,30 – 11,70 EUR/SEK. 

Detta innebär att Scandraft inte kommer att tillämpa valutatillägg på varor om valutakursen ej överstiger 11,70 EUR/SEK. Om inget annat är skriftligt avtalat så tillämpar Scandraft enbart löpande valutajustering på varor inköpta i euro och fakturerade i SEK om valutakursen skulle överstiga EUR/SEK 11,70.

Anledningen till att vi ändrar baskurs är för att förenkla och förtydliga våra underlag och de dialoger vi har med våra kunder. Våra kunder är alltid viktigast, därför genomför vi denna förändring, vi lyssnar på våra kunders önskemål och anpassar oss efter rådande valutamarknadssituation. Det innebär inte att kundens pris förändras utan bara valutaandelen av priset minskar.

Den nya prisbilden för Laser & Gravyr gäller från och med 6 maj 2024.

Kursen sätts veckovis kl.10.00 på måndagar och går alltid att följa på https://www.scandraft.se/valutatillagg