Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Ändrade fraktvillkor 1 maj

2022-04-29

Vi befinner oss fortsatt i en omvärldssituation som driver upp kostnader för frakt och energi till nivåer vi i Sverige inte sett sedan 70-talet.

Kostnadsökningarna på drivmedel och energi förtsätter att öka.

Störningarna i transportflödena runt om i världen fortsätter, där förarbrist i Europa pga kriget i Ukraina är en ny aspekt, vilket påverkar både leveranstider och priser.

 

I februari 2022 fick vi kostnadsökning relaterad till EUs mobilitetspaket som består av 2 delar. Den första delen var avtalet som gäller harmonisering av löner inom EU och den andra delen som innebär betydande kostnader är kravet på att chaufför och lastbil ska återvända till hemlandet var åttonde vecka.
Förhoppningarna var att vi skulle se en stabilisering under början på 2022 men tyvärr blev verkligheten en helt annan.


De olika faktorerna påverkar kraftigt våra utgående frakter och från 1 maj 2022 kommer vi att ändra minsta fraktfria gräns för paket. 
Vi kommer att skicka fraktfria leveranser med DHL i de flesta fall. 
Kostnad för våra turbilar ändras till 250 kr för paket men är fri om gränsen för fraktfritt uppnås. Långgods debiteras med 695kr 

 

Om du har frågor så kontakta din säljkontakt så hjälper de dig.