Telefon

Kundtjänst: +46 31 68 69 30

Justering av kalkylkurs 2023-11-23

2023-10-24

Vår svenska krona påverkas av många faktorer och försvagas eller stärks på mer svårtolkade sätt än tidigare men under en tid har vi sett en stabilisering av den svenska kronan emot euron.

Vi har under flera år beräknat bruttopriser på varor inköpta i euro med en baskurs på 10,40 EUR/SEK. (Om inget annat skriftligt avtalats.)

Scandraft följer kontinuerligt valutamarknaden och vi ser att valutakursen för EUR/SEK från januari 2023 till oktober 2023 i genomsnitt legat på 11,53. Vi har därför tagit ett beslut om att justera baskursen som vi använder för att beräkna våra bruttopriser på varor inköpta i euro, från 10,40 till 11,50 EUR/SEK. Vi inför även en valutazon för våra kunder mellan kursen 11,30 – 11,70 EUR/SEK. 

Detta innebär att Scandraft från den 23 november inte kommer att tillämpa valutatillägg på varor om valutakursen ej överstiger 11,70 EUR/SEK. Om inget annat är skriftligt avtalat så tillämpar Scandraft enbart löpande valutajustering på varor inköpta i euro och fakturerade i SEK om valutakursen skulle överstiga EUR/SEK 11,70.

””Anledningen till att vi ändrar baskurs är för att förenkla och förtydliga våra underlag och de dialoger vi har med våra kunder. Våra kunder är alltid viktigast, därför genomför vi denna förändring, vi lyssnar på våra kunders önskemål och anpassar oss efter rådande valutamarknadssituation.””

Kursen sätts veckovis kl.10.00 på måndagar och går alltid att följa på https://www.scandraft.se/valutatillagg